C04 - Vasodilatadores periféricos

Sistema de clasificación ATC de nivel 2 del grupo terapéutico Vasodilatadores periféricos:

  • Grupo Anatómico: Sistema cardiovascular