J01GA - Estreptomicinas

Sistema de clasificación ATC de nivel 4 del subgrupo químico, terapéutico o farmacológico Estreptomicinas:

  • Grupo Anatómico: Antiinfecciosos para uso sistémico
  • Grupo Terapéutico: Antibacterianos para uso sistémico
  • Grupo Farmacológico: Aminoglucósidos antibacterianos