C01DA - Nitratos orgánicos

Sistema de clasificación ATC de nivel 4 del subgrupo químico Nitratos orgánicos:

  • Grupo Anatómico: Sistema cardiovascular
  • Grupo Terapéutico: Terapia cardíaca
  • Grupo Farmacológico: Vasodilatadores usados en enfermedades cardíacas