D10AE - Peróxidos

Sistema de clasificación ATC de nivel 4 del subgrupo químico Peróxidos:

  • Grupo Anatómico: Dermatológicos
  • Grupo Terapéutico: Preparados antiacné
  • Grupo Farmacológico: Preparados anti-acné para uso tópico