L01 - Agentes antineoplásicos

Sistema de clasificación ATC de nivel 2 del grupo terapéutico Agentes antineoplásicos:

  • Grupo Anatómico: Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores

Medicamentos clasificados en esta categoría ATC

Ver subgrupos del grupo Abecma 260-500 X 10E6
Abecma 260-500 X 10E6 (260 - 500 × 10e6 células)

Uso hospitalario