S01AX18 - Povidona iodada

Sistema de clasificación ATC de nivel 5 de la sustancia química o principio activo Povidona iodada:

  • Grupo Anatómico: Órganos sensoriales
  • Grupo Terapéutico: Oftalmológicos
  • Grupo Farmacológico: Antiinfecciosos
  • Subgrupo químico, terapéutico o farmacológico: Otros antiinfecciosos

Medicamentos clasificados en esta categoría ATC

Ver subgrupos del grupo Povidona Iodada Bausch & Lomb
Povidona Iodada Bausch & Lomb (5% p/v)

Medicamento sujeto a prescripción médica