V09A - Sistema nervioso central

Sistema de clasificación ATC de nivel 3 del grupo farmacológico Sistema nervioso central:

  • Grupo Anatómico: Varios
  • Grupo Terapéutico: Productos radiofarmacéuticos para diagnóstico