C04A - Vasodilatadores periféricos

Sistema de clasificación ATC de nivel 3 del grupo farmacológico Vasodilatadores periféricos:

  • Grupo Anatómico: Sistema cardiovascular
  • Grupo Terapéutico: Vasodilatadores periféricos